Мара Латева е родена в Свиленград. През 1975г. завършва университет "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново, специалност скулптура. Дългогодишен училищен преподавател, организатор на пленери, открити уроци за деца и поетични вечери. Собственик на галерия Модулор.
Участва в регионални, национални и международни
творчески форуми и изложби.
 

От 1994 г. е член на СБХ.           още...

Галерия "МОДУЛОР" - провежда мероприятия от различен характер. В нея са представени творби на художници от цялата страна. Галерията предоставя зали за срещи и изяви от най-различен характер.


АКТУАЛНО

СКУЛПТУРИ

ГРАФИКА

ЖИВОПИС

Copyright © 2008 Mara Lateva. All Rights Reserved. ЛЕКТРА ООД | Webdesign: Art Profil